Algemeen
Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van mijn website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via mijn website en bij uw contact met mij als zorgverlener voor uw huisdier. Ik neem mijn verplichting ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig met uw gegevens om. Deze privacyverklaring vermeldt wat ik met uw persoonsgegevens doe. Door persoonsgegevens aan mij te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Registratie persoonsgegevens van (doorverwijzend) dierenartsen
Jonker D.I.G. registreert uw naam en contactgegevens wanneer u naar mij doorverwijst of wanneer u zich opgeeft voor mijn nieuwsbrief. Deze gegevens sla ik op in mijn elektronisch adressenboek die beveiligd is tegen inzage door derden.

Uw persoonsgegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

  1. om door u gestelde vragen te beantwoorden,
  2. om u te informeren of overleg te voeren over uitslagen, fotobeoordelingen of de behandeling van de patiënt die u naar mij doorverwees (mits de eigenaar van de patiënt daartoe toestemming heeft gegeven),
  3. om u te informeren over mijn beschikbaarheid en voor u belangrijke zaken die mijn dienstverlening betreffen, zowel per post, telefoon of e-mail,
  4. voor het versturen van folders die u mee kunt geven aan uw klant bij doorverwijzing,
  5. voor het verlenen van diensten aan uw kliniek,
  6. voor het versturen van facturen voor diensten aan u of uw praktijk, zowel elektronisch als per post,Ik stel uw gegevens niet beschikbaar aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht/behandeling noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat en/of tenzij u mij daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die ik over u verzamel door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@dierenartsjonker.nl. Ik zal u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij mij geregistreerde gegevens. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Verzet
Wanneer u zich heeft opgegeven voor mijn nieuwsbrief maar op enig moment besluit deze niet meer te willen ontvangen, dan kunt u dat aangeven door te mailen naar info@dierenartsjonker.nl.