Lekkage van de mitraalkleppen

Bij de kleine hondenrassen is een lekkage van de kleppen tussen de hartboezem en hartkamer aan de linkerzijde van het hart een veel voorkomende aandoening. Bij sommige rassen is er een erfelijke aanleg. De verschillende termen die gebruikt worden zijn endocardiose, mitralisinsufficientie, mitraalklep lekkage en mitraalklep degeneratie. Als de kleppen aan de rechterzijde van het hart lekken wordt gesproken van een tricuspidaalklep lekkage.

Mitralis

De lekkage van de kleppen ontstaat door een aftakeling van het weefsel van de kleppen. Dit ontstaat bij sommige rassen zoals de Caverlier King Charles Spaniel als vroeg in het leven maar bij de meeste honden pas op middelbare leeftijd.

Mitralis

Door het lekken van het bloed terug naar de boezem ontstaat enerzijds een tekort aan bloed wat naar het lichaam wordt gepompt en anderzijds een te groot bloedvolume in de boezem. In eerste instantie reageert het hart heel slim door het vergroten van de linkerkamer wat resulteert in een betere pompfunctie van het hart naast voldoende bloedvolume voor de circulatie.

Omdat de lekkage en slijtage langzaam erger worden, neemt de hoeveelheid bloed die terug stroomt naar de boezem steeds meer toe. Hierdoor wordt ook de linker boezem steeds groter.

Hartfalen

Op een gegeven moment leidt dit tot stuwing van bloed in de linker boezem en in de longaders waardoor vochtuittreding in de longen (longoedeem) ontstaat. Op dit moment spreekt me dan van hartfalen. Klinisch uit dit zich in een verminderde conditie, hoesten en benauwdheid.Door middel van een echo-onderzoek in combinatie met een röntgenfoto wordt de ernst van de hartaandoening in kaart gebracht.

Behandeling Mitraalklep lekkage

De mitraalklep degeneratie / lekkage en het ontstaan van hartfalen zijn met medicatie helaas niet te voorkomen. Wel kan door het geven van medicijnen de progressie sterk afgeremd worden. Vooral het medicijn Pimobendan is hiervoor uiterst effectief gebleken.

Afgelopen jaren is er door onderzoek gevonden dat behandeling in een vroeger stadium (voordat hartfalen optreedt) leidt tot een langere overlevingstijd (tot 15 maanden). Om deze reden is het echo-onderzoek nog belangrijker geworden. Er worden bij huisdieren op dit moment alleen met medicijnen behandeld. Er worden geen nieuwe hartkleppen in het hart aangebracht zoals dat bij mensen wel gebeurd. Dit heeft alles te maken met de enorme kosten die hierbij horen in combinatie met het gebrek aan chirurgen die dit aanbieden.

Terug naar Hart