Echografie

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven met een zeer hoge frequentie. Door het uitstoten van een bundel geluidsgolven en deze daarna weer op te vangen (echo) ontstaat een beeld van het weefsel. Het uitstoten van golven en het ontvangen van echo’s hiervan gaat razendsnel waardoor een real-time bewegend beeld ontstaat.

Door mijn jarenlange ervaring met het maken van echo’s, het bijhouden van nascholingen / literatuur en het overleggen met collega’s ben ik gespecialiseerd in het maken van zowel buik- als hartecho’s. Ik maak gebruik van een zeer geavanceerde machine die beelden maakt die kwalitatief zeer goed zijn. Hierdoor zijn zelfs hele kleine veranderingen in beeld te brengen.

Ik ben lid van het Collegium Cardiologicum en IVUSS

Echografie van de buik

Met het echo onderzoek van de buik is het belangrijk om de precieze anatomie te kennen en het normale beeld van de organen in de buik. Door te werken op een vaste manier wordt de gehele buik stukje voor stukje in beeld gebracht. Afwijkende delen van de buik worden daarna nader onderzocht. Zo wordt duidelijk wel orgaansysteem een rol speelt en wat de invloed is op de andere organen. Er kan worden aangegeven of er sprake is van een ontstekingsreactie in de buik of dat er mogelijk een bloeding is.

Als er een afwijkend orgaan, weefsel of vrij vocht is gevonden kan dit onder echogeleiding worden aangeprikt. Dit aspiraat (aangezogen materiaal) kan verder worden onderzocht.

Een afspraak maken voor een buikecho

Het onderzoek begint met een gesprek om meer informatie te krijgen over de problemen van uw huisdier. Er wordt ingegaan op de patiëntenkaart van uw eigen dierenarts en de al uitgevoerde onderzoeken. Na het gesprek wordt bij uw huisdier een lichamelijk onderzoek gedaan. Vervolgens wordt een echo-onderzoek van de buik uitgevoerd. U bent bij dit onderzoek aanwezig. Dit onderzoek kan aangevuld worden met aanprikken van afwijkende organen of de urineblaas. Dit wordt eerst met u besproken.

Voor het echo-onderzoek wordt uw huisdier in een zacht kussen op de rug neergelegd. Vervolgens wordt op de buik het haar weggeschoren zodat een goed contact met de echotransducer ontstaat. Het onderzoek duurt ongeveer 15 – 20 minuten. Soms is het nodig om uw huisdier suf te maken als ze niet op de rug willen liggen. Dit onderzoek wordt niet staand uitgevoerd. Na het onderzoek wordt uitgelegd wat er gezien is en wat dit betekent voor uw huisdier. Er wordt, indien mogelijk, een behandelplan gemaakt of er wordt aanvullend onderzoek voorgesteld.

De volgende zaken zijn van belang bij dit consult:
• Vraag uw dierenarts om de patiëntenkaart, foto’s en onderzoeksresultaten door te mailen naar het email adres van de kliniek waar u bij mij langs komt. Het mag ook rechtstreeks naar mijn eigen emailadres: info@dierenartsjonker.nl
• Graag ochtendurine meebrengen als dit mogelijk is.
• Voor een buikecho is het noodzakelijk dat uw huisdier nuchter is. Graag uw huisdier om deze reden ’s morgens geen eten geven, wel laten drinken. Als de maag gevuld is met voeding wordt het lastig om alles goed in beeld te krijgen. Soms is een sedatie (sufmaken) nodig. Ook hiervoor moet uw huisdier nuchter zijn.
• Bij sommige problemen die uw huisdier laat zien kan een filmpje veel informatie geven. Als het u lukt zou het mooi zijn om deze filmpjes te maken en mee te brengen zodat we ze samen kunnen bekijken.

Aanvullende informatie:
• Voorafgaand aan het onderzoek of operatie zal een kostenraming worden gegeven. Deze kostenraming is een schatting en geen exacte weergave van de kosten. Uitgebreide vervolg- of nabehandelingen en medicatie zijn niet standaard bij de kostenraming inbegrepen. Natuurlijk worden ook deze kosten met u overlegd zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
• Het afrekenen gebeurt bij de balie per pin of contant. Het is niet mogelijk om een factuur te ontvangen. Ook het betalen in termijnen is niet mogelijk.
• Als eigenaar/ opdrachtgever heeft u recht op inzage van de patiëntenkaart en gemaakte röntgenfoto’s en echobeelden.

Terug naar Interne geneeskunde