Privacyverklaring Jonker D.I.G.

Registratie persoonsgegevens van eigenaren van patiënten
Jonker D.I.G. registreert uw gegevens wanneer u een beroep op mij doet voor de zorg voor uw huisdier of wanneer u zich opgeeft voor mijn nieuwsbrief. Uw gegevens en de gegevens van uw huisdier worden opgeslagen in de beveiligde elektronische patiëntendatabase van de kliniek waar u mij bezoekt of van plan bent te bezoeken.

In de volgende situaties registreer ik uw persoonsgegevens in deze databases;
• bij het inschrijven van u en uw dier(en), bij het invullen van orderformulieren voor aanvragen in een extern laboratorium, bij het schrijven van een recept voor een externe apotheek, bij het doorverwijzen naar een andere dierenarts/dierfysiotherapeut/gedragstherapeut.
• bij de uitvoering van een aan mij verleende opdracht.
• ingeval ik uw persoonsgegevens van derde partijen ontvang, bijvoorbeeld als u bij uw eigen dierenarts heeft aangegeven informatie over mijn diensten te willen ontvangen,

Als u mij rechtstreeks belt of mailt, bewaar ik uw gegevens maximaal twee


Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die ik over u verzamel door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@dierenartsjonker.nl. Ik zal u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij mij geregistreerde gegevens. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Verzet
Wanneer u zich heeft opgegeven voor mijn nieuwsbrief maar op enig moment besluit deze niet meer te willen ontvangen, dan kunt u dat aangeven door te mailen naar info@dierenartsjonker.nl.

jaar in mijn eigen administratie zodat ik contact met u op kan nemen over de zorg van uw huisdier. Het gaat daarbij om uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Ik gebruik uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. voor contact over de zorg voor uw huisdier,
2. voor het beantwoorden van uw vragen,
3. om u te informeren over de status van de behandeling van uw huisdier,
4. als u zich daarvoor heeft opgegeven voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven.

Ik zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste behandeling van uw huisdier noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat en/of wanneer u mij daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent, bijvoorbeeld voor doorverwijzing.

Voor de registratie van uw gegevens in de elektronische patiëntendatabase van de klinieken waar u mij hebt bezocht, verwijs ik u naar de privacyverklaring van de betreffende kliniek.

Terug naar Pagina 1

contact opnemen:    0655740855 06 55 74 08 55    email info@dierenartsjonker.nl           Aanmelden Nieuwsbrief